HR

Translate:

Konzultant - partner Vašem razvoju

Strateško i poslovno savjetovanje

EU projekti i državne potpore

Treba li mi konzultant?

Meta Partner nudi VRIJEME koje nemate!

Meta Partner nudi VRIJEME koje nemate!

Potpuno sam okupiran svakodnevnim obavezama... Vrijeme curi, ne može se kupiti... Vrijeme je novac... ali nemam vremena! ... ne mogu sve stići!

Meta Partner osigurava potrebno ZNANjE!

Meta Partner osigurava potrebno ZNANjE!

Prijava i upješno povlačenje bespovratnih EU sredstva i državne potpore. Formuliranje strategije, identificiranje i provedba projekta. SWOT analiza i strateški plan. Analiza i implementacija sukladnosti sa propisima. 

Meta Partner omogućuje RAZVOJ koji trebate!

Meta Partner omogućuje RAZVOJ koji trebate!

EU fondovi, državne potpore i porezne olakšice. Izrada strategije i (su)financiranje projekata za poduzetnike i korporacije, poljoprivredu, istraživanje, razvoj i inovacije, javnu upravu i infrastrukturu, civilno društvo i udruge...

Kako vam možemo pomoći?

EU projekti i državne potpore

EU projekti, ESI fondovi, bespovratne potpore, poticaji i porezne olakšice: priprema i provedba projekata za privatni i javni sektor te za neprofitne organizacije. (Su)financiranje bespovratnim sredstvima, ESIF financijski instrumenti te HAMAG-BICRO i HBOR programi. ESIF i programi Unije (Obzor, Interreg...).


Nabava, administracija i vidljivost

Priprema i provedba postupaka nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN) i prema pravilima za neobveznike javne nabave (NOJN). Upravljanje i administracija projekata, korespondencija sa nadležnim tijelima i izvještavanje. Provedba aktivnosti promidžbe, informiranja i vidljivosti EU programa. 

Regulativa, strategija i upravljanje

Evaluacija i implementacija usklađenosti sa nacionalnom i EU regulativom: državne potpore (state aid), GDPR, nefinancijsko izvještavanje i DOP. Izrada strateških dokumenata, investicijske studije i analiza troškova i koristi (CBA). Reinženjering poslovnih procesa i digitalna transformacija.

Interim upravljanje i tehnička pomoć

Krizno i privremeno upravljanje ili podrška poslovnom upravljanju radi reorganizacije ili do imenovanja vlastitih kadrova. Tehnička pomoć tijelima u sustavu kontrole i upravljanja EU programima i projektima. Podrška inovacijama i start-up poduzećima u svim fazama razvoja. 

CSR i nefinancijsko izvještavanje

Nefinancijska izvješća je obavezno priložiti godišnjim financijskim izvješćima za velika poduzeća. Jeste li obveznici nefinancijskog izvještavanja? Kako pripremiti nefinancijsko izvješće? Što je društveno odgovorno poslovanje (DOP, CSR)? Uskladite poslovanje i izvješća sa propisima!

GDPR priprema i implementacija

Što je GDPR i tko je obveznik usklađenja? Tko je službenik za zaštitu podataka (DPO). Što napraviti i kako osigurati usklađenost sa propisima? Opća uredba o zaštiti podataka stupa na snagu 25.05.2018. U slučaju neusklađivanja zapriječene su kazne od strane tijela nadležnih za nadzor i provedbu GDPR-a.

Zašto META PARTNER?

NAŠE ISKUSTVO

Meta partner je konzultantsko poduzeće za podršku razvoju ulaganja, unaprjeđenju poslovnih procesa, razvojnih i strategija financiranja za privatni i javni sektor. Više od 20 godina iskustva u raznim sektorima i industrijama je utkano u naš cjelokupni rad i u isporuke za svakog klijenta - bez obzira na veličinu, oblik i "važnost" organizacije. 


Ponosimo se projektima naših korisnika - od obrtnika, poljoprivrednika i starup-ova do poduzetnika i međunarodnih korporacija, od znanstveno-istraživačkih organizacija do organizacija civilnog društva, udruga i ustanova, od općina i gradova do državnih institucija - od onih najmanjih do najvećih projekata, poput projekta "Razvoj zračne luke Dubrovnik".

NAŠ PRISTUP

Naš jedinstveni pristup omogućuje individualne personalizirane konzultantske usluge ili cjelokupnu uslugu kroz "consulting-hub" sustav savjetovanja angažmanom poola multidisciplinarnih stručnjaka omogućuje pružanje optimalne tailor-made usluge za rast i razvoj. 


Djelujemo kao produžena ruka klijenta, kao integralni dio organizacije sa punim povjerenjem. Imamo podjednak i profesionalan pristup bez obzira na veličinu projekta i vrstu korisnika - za projekte udruga i obrtnika, poduzetnika i poljoprivrednika, kao i za suradnju sa međunarodnim korporacijama.

NAŠA ZNANJA

Omogućujemo širok raspon znanja i ekspertize za podršku organizacijskim promjenama, postizanju vizije i unaprjeđenju efikasnosti, produktivnosti i konkurentnosti. Iskustva iz privatnog i javnog sektora, te rada na internacionalnim projektima su dodatni jamac efikasnosti naših usluga za korisnika.


Kroz internacionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i stečena iskustva omogućujemo multidisciplinaran pristup svakom korisniku kroz optimalnu kombinaciju kompetencija sa područja ekonomije, financija, prava, IT tehnologija i drugih relevantnih sektorskih znanja prema potrebama klijenta. 

Meta Partner Blog

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit

* Uneseni podaci će biti korišteni isključivo u svrhu radi koje su poslani, u skladu sa GDPR odredbama i potpunim poštivanjem privatnosti i povjerljivosti. 

Meta partner d.o.o.

HR-10000 Zagreb

+385 98 9744 888